Nadja Nielsen Dyhre

Jurist
99329711
/

Nadja Nielsen Dyhre beskæftiger sig primært med erstatning. Særligt personskade, som opstået i fritiden eller under udførelsen af arbejdet, udgør Nadjas specialeområde.  

Nadjas ekspertise favner bredt, og hun bistår skadelidte såvel som arbejdsgivere gennem alle aspekter af erstatningsprocessen lige fra erstatningsopgørelsen, anmeldelsen og i den efterfølgende sagsbehandlings- og afgørelsesproces hos forsikringsselskabet eller hos den relevante offentlige myndighed. 

Nadja yder i forlængelse herfra desuden bistand og behørig rådgivning til skadelidte og arbejdsgivere på det socialretlige beskæftigelsesområde - herunder varetager hun den enkeltes interesser ift. sygemelding, jobafklaring, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, som ligeledes udgør områder inden for Nadjas speciale.

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen