Advokatfirmaet Børge Nielsen udnævner to advokater som partnere

Det er med stor glæde, at Advokatfirmaet Børge Nielsen har udnævnet advokaterne Jacob Munch Hansen og Søren Dalsgaard Jakobsen som partnere.

Advokat Jacob Munch Hansen har næsten 10 års erfaring som advokat i Aalborg og været ansat hos Advokatfirmaet Børge Nielsen siden 2016. Jacob Munch Hansen beskæftiger sig bl.a. med overdragelse af fast ejendom og virksomheder og har betydelig erfaring med rådgivning af klienter i relation til strukturtilrettelæggelse, due diligence, indgåelse og forhandling af transaktionsdokumenter og ejeraftaler m.v. Jacob Munch Hansen beskæftiger sig endvidere med andre aspekter inden for fast ejendom, herunder projektudvikling, erhvervs- og boliglejeret, ligesom Jacob Munch Hansen beskæftiger sig med generationsskifte, selskabsret, entrepriseret  og generel erhvervsret. 

Advokat Søren Dalsgaard Jakobsen har været ansat hos Advokatfirmaet Børge Nielsen siden 2016 og beskæftiger sig bl.a. med tvistløsning for virksomheder, herunder syn og skøn samt rets- og voldgiftssager af kommerciel karakter samt juridisk rådgivning inden for erhvervsret og generel formueret, køb og salg af fast ejendom samt bolig- og erhvervslejeret. Søren Dalsgaard Jakobsen rådgiver endvidere om offentlige ejendomsvurderinger og har stor erfaring med påklage af disse ved de administrative myndigheder samt ved domstolene. Søren Dalsgaard Jakobsen er endvidere ekstern lektor i videregående formueret på Aalborg Universitet.

Advokat Jacob Munch Hansens og Søren Dalsgaard Jakobsens udnævnelse som partnere vil styrke Advokatfirmaet Børge Nielsens allerede meget stærke fundament og Jacob Munch Hansen og Søren Dalsgaard Jakobsen skal som partnere være med til at drive og videreudvikle Advokatfirmaet Børge Nielsen samt sikre Advokatfirmaet Børge Nielsens fortsatte position som et af Nordjyllands førende advokatfirmaer.   

Kontaktoplysninger:

Advokat Jacob Munch Hansen
Direkte tlf.: +45 99329744
Mobil: +4561669260
E-mail: jmh@abnlaw.dk

Advokat Søren Dalsgaard Jakobsen
Direkte tlf.: 99329720
E-mail: sdj@abnlaw.dk

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen