Deklarationsmeddelelse

Har du modtaget en deklarationsmeddelelse fra Vurderingsstyrelsen?

Ejendomsejere skal være opmærksomme på den nye deklarationsprocedure, hvor Vurderingsstyrelsen sender en deklaration(meddelelse) forud for vurderingen af ejendommen.

Du skal som boligejer sikre dig, at de oplysninger, der er angivet i deklarationen om din ejendom, er korrekte, idet der fastsættes en absolut frist på 4 uger til at korrigere de data, Vurderingsstyrelsen er i besiddelse af om din ejendom.

Hvis ikke der sker berigtigelse af fejlagtige eller manglende oplysninger inden fristen, kan du være nødsaget til at klage over vurderingen eller anmode om genoptagelse.

Der er ved etableringen af det nye ejendomsvurderingssystem etableret mulighed for,at Vurderingsstyrelsen kan anvende en særlig deklarationsprocedure.

Ejendomsejere har som led heri mulighed for at komme med en udtalelse, som Vurderingsstyrelsen skal tage stilling til ved vurderingen af ejendommen.

Deklarationsmeddelelsen vil indeholde de faktiske oplysninger om ejendommen, som Vurderingsstyrelsen forventer at tillægge væsentlig betydning for vurderingen.

Deklarationsmeddelelsen vil desuden indeholde oplysning om, at vurderingen vil ske på grundlag af foreliggende oplysninger om ejendommen.

Hvis du ikke er enig i de oplysninger, der fremgår af deklarationsmeddelelsen, eller mener, at der er andre oplysninger, der er af væsentlig betydning for vurderingen af ejendommen, kan dette oplyses Vurderingsstyrelsen.

Hvis du vil være sikker på, at Vurderingsstyrelsen tager stilling til oplysningerne fra dig, skal oplysningerne sendes til Vurderingsstyrelsen senest 4 uger efter dateringen på deklarationsmeddelelsen.

Der er rigtig mange faktuelle oplysninger, som man skal forholde sig til på kort tid, og hvis fristen ikke overholdes, kan det blive vanskeligere at få ændret grundlaget for sin ejendomsvurdering og dermed selve vurderingen.

Advokatfirmaet Børge Nielsen anbefaler derfor, at man som ejendomsejer kontrollerer de faktuelle oplysninger med væsentlig betydning for vurderingen umiddelbart efter, at deklarationsmeddelelsen er modtaget. Deklarationsmeddelelsen bliver alene sendt til de registrerede (aktuelle) ejere af den pågældende ejendom.

Det er således også vigtigt at gøre Vurderingsstyrelsen bekendt med, hvis du f.eks. har overtaget en ejendom, men endnu ikke formelt er registreret som ejer.

Hos Advokatfirmaet Børge Nielsen kan vi blandt andet hjælpe med:

  • Rådgive om deklarationsproceduren
  • Gennemgå deklarationsmaterialet fra Vurderingsstyrelsen og sammenholde dette med relevant materiale om ejendommen, herunder tingbogsoplysninger, servitutter, ejendomsdatarapport, BBR-ejermeddelelse, planer m.v.
  • Foretage en vurdering af,hvorvidt oplysningerne angivet i deklarationsmeddelelsen er korrekte
  • Oplyse hvilke forhold ejendomsejeren eventuelt bør søge berigtiget

Kontakt advokat Søren Dalsgaard Jakobsen, hvis vi skal bistå dig med deklarationsproceduren.

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen