Almene Boligorganisationer

Hos Advokatfirmaet Børge Nielsen har vi mange års erfaring med rådgivning af almene boligorganisationer, kollegier og lignende selvejende institutioner. Der er herigennem oparbejdet en meget højt specialiseret viden omkring organisations- og foreningsforhold, køb, salg og udvikling af organisationernes ejendomme, tinglysningsforhold samt den daglige drift i forhold til lejerne.

Vi tilbyder kompetent juridisk rådgivning, sparring og sagsbehandling i forhold til blandt andet:

  • Interne forhold, herunder kompetencefordeling mellem hovedorganisation og afdelingsbestyrelser
  • Dialog med Tilsynet med Almene Boligorganisationer og andre offentlige myndigheder
  • Aktiviteter omfattet af sideaktivitetsbekendtgørelsen og udlejning af lejemål, der falder herindunder
  • Planlægning og rådgivning omkring opførelse af nye ejendomme, herunder entrepriseforhold, anvendelse af delegeret bygherremodel, grundejer- og ejerlejlighedsvedtægter ved byggerier med private ejer- og udlejningsboliger
  • Interne overdragelser og sammenlægninger
  • Juridisk gennemgang og tinglysningsmæssige ekspeditioner i forbindelse med køb og frasalg af fast ejendom
  • Indgåelse af serviceaftaler ved samarbejder med kommune samt grundejer- og ejerlejlighedsvedtægter ved byggerier med private ejer- og udlejningsboliger
  • Undervisning af administrative medarbejder samt afdelingsbestyrelser
  • Behandling af tvister med lejere i beboerklagenævn, boligret og øvrige retsinstanser
  • Inddrivelse af lejerestancer og fraflytningskrav samt gennemførelse af udsættelsesforretninger

Primære Kontakter

Stephan Muurholm
Advokat (H), Ejerpartner
99329730
sm@abnlaw.dk

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen