Stephan Muurholm

Advokat (H), Ejerpartner
99329730
/

Stephan Muurholm har med mere end 30 års erfaring i advokatbranchen særligt specialiseret sig inden for fast ejendom, lejeret, entrepriseforhold, rådgivning af små og mellemstore virksomheder samt førelse af både små og store rets- og voldgiftssager. Stephan har grundet sin dybe faglige specialisering været udpeget voldgiftsdommer ved flere lejligheder.

Inden for fast ejendom har Stephan stor ekspertise med rådgivning omkring køb og salg af erhvervs- og boligudlejningsejendomme af enhver art, herunder sale og leaseback, overdragelse af ejendomsselskaber for både private, investorer, kommuner og almene boligorganisationer, samt vurdering og førelse af sager om erstatning og forholdsmæssigt afslag i tilfælde af mangler eller misligholdelser, samt sager om ekspropriation og ekspropriationserstatning.

På det lejeretlige område har Stephan rådgivet et utal af private og offentlige udlejere og lejere. Han har ligeledes med succes ført en lang række af rets- og voldgiftssager og har herigennem oparbejdet en ekspertviden i planlægning, procesøkonomiske forhold og gennemførelse af retssager i alle instanser og har medvirket til udgivelse af flere bøger om erhvervslejeretlige forhold.

Udover at have ført talrige retssager inden for fast ejendom, lejeret og entrepriseforhold, har Stephan ført sager om kommercielle erhvervstvister og privatretlige forhold. Stephan har bl.a. medvirket i flere af de største og tungeste erstatningssager efter sammenbruddet i banksektoren.

Med en solid kommerciel indsigt rådgiver Stephan desuden en stor portefølje af små og mellemstore virksomheder omkring erhvervsretlige forhold, herunder om kontraktindgåelse, selskabsret og ansættelsesforhold. Stephan har gennem flere år fungeret som bestyrelsesmedlem i forskellige typer ejerledede virksomheder.

Stephan er derudover udpeget af Skifteretten som medhjælper i sager om gældssanering, ligesom han bistår med inddrivelse af fordringer og tilrettelæggelse af inkassoprocedurer. Stephan er desuden beneficeret advokat i straffesager og varetager derfor en lang række sager inden for alle aspekter af strafferetten.

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen