Offentlig Virksomhed & Forvaltning

Advokatfirmaet Børge Nielsen rådgiver både kommuner, regioner og private virksomheder inden for offentlig- og forvaltningsret. 

Vi rådgiver, udarbejder undersøgelser og fører retssager om og for offentlige myndigheder og -virksomheder, om disses retsforhold, herunder blandt andet:

  • Aktindsigtssager
  • Offentlige myndigheders og virksomheders erstatningsansvar
  • Digital forvaltning
  • Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)
  • Etablering og organisering af offentlige virksomheder
  • Kommunalfuldmagt
  • Habilitetsspørgsmål 
  • Ekspropriationssager
  • Aftaleindgåelse med offentlig myndighed som aftalepart
  • Planforhold, herunder lokal- og kommuneplaner

Primære Kontakter

Stephan Muurholm
Advokat (H), Ejerpartner
99329730
sm@abnlaw.dk

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen