Finansiering & Finansiel Regulering

Hos Advokatfirmaet Børge Nielsen rådgiver vi om alle juridiske aspekter inden for finansiering, herunder finansiering af løbende drift, akkvisitionsfinansiering, bridgefinansiering og andre finansieringstyper af aktiver og virksomheder. Vi er specialiseret i de juridiske, finansielle og strategiske aspekter i forbindelse med finansiering. Dette gælder i særdeleshed i forbindelse med generationsskifte og køb og salg af virksomheder. 

Vi rådgiver desuden om regulatoriske forhold i den finansielle sektor, hvor vores klienter opererer som både låntagere, banker, sparekasser, kreditinstitutter og øvrige finansielle institutioner. Vi rådgiver desuden også en række andre aktører om finansiel regulering, herunder investeringsrådgivere, forvaltere af alternative investeringsfonde, forsikringsselskaber og pensionskasser mv. 

Vores advokater varetager i øvrigt bestyrelseshverv i flere finansielle institutioner og virksomheder.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Rådgivning om finansiering af løbende drift, akkvisitionsfinansiering, generationsskifte og køb og salg af virksomheder
  • Udfærdigelse og forhandling af låneaftaler, sikkerhedsdokumenter, swaps og andre derivataftaler
  • Repræsentation af finansielle institutioner over for danske tilsynsmyndigheder
  • Alle regulatoriske spørgsmål vedrørende udøvelse af finansiel virksomhed, herunder FAIF, MiFID, Hvidvasklovgivning mv.
  • Stiftelse, køb, fusion og likvidation af banker og andre finansielle institutioner

Primære Kontakter

Morten Jensen
Advokat (H), Ejerpartner
99329734
mj@abnlaw.dk
Ulla Skov
Advokat (H), Ejerpartner
99329721
us@abnlaw.dk

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen