Retssager & Voldgift

Advokatfirmaet Børge Nielsen fører retssager for en bred vifte af forskellige klienter, blandt andet offentlige institutioner, finansielle virksomheder og store, mellemstore og små virksomheder.

Vores advokater er højt kvalificerede og dybt specialiserede i håndtering af tvister ved en række forskelligartede tvistløsningsorganer, herunder ved de almindelige danske domstole, nævn og styrelser, voldgift samt mediation. 

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Førelse af retssager ved de civile domstole
  • Førelse af nationale og internationale voldgiftssager ved anerkendte voldgiftsinstitutter samt i ad hoc-sammenhænge
  • Førelse af fogedsager og forbudssager
  • Førelse af sager ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg samt andre nævn og råd
  • Førelse af sager ved Klagenævn for Udbud
  • Bevissikring og bevisoptagelsesforhold, herunder syn og skøn
  • Mediation og anden struktureret forligsforhandling
  • Varetagelse af tvangsauktioner og realisering af aktiver

Primære Kontakter

Stephan Muurholm
Advokat (H), Ejerpartner
99329730
sm@abnlaw.dk
Mikki Nielsen
Advokat (H), Ejerpartner
99329743
mn@abnlaw.dk

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen