Lejeret

Hos Advokatfirmaet Børge Nielsen er vores specialister blandt landets førende inden for såvel erhvervslejeret som boliglejeret. Teamet rådgiver omkring alle lejeretlige forhold og har bl.a. medvirket ved udgivelse af bøger om erhvervslejeret, ligesom de har særdeles stor erfaring med succesrigt at føre sager ved huslejenævn, bolig- og voldgiftsret samt øvrige instanser. Vores specialister rådgiver blandt andet om:

  • Indgåelse af erhvervslejekontrakter for såvel detailforretninger, centerlejemål og centerforeninger, kontor- og kliniklokaler, værksteds-, lager- og produktionsejendomme
  • Vurdering af kontraktvilkår, herunder markedslejeniveau og reguleringsmuligheder, afståelser og fremlejemål, drifts- og forbrugsregnskaber, vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning
  • Rådgivning omkring opsigelse og ophævelse samt erstatning i forbindelse hermed samt spørgsmål om ekspropriation i forhold til lejemål
  • Tvistebehandling, herunder forligsmægling/mediation
  • Gennemførelse af tilbudsprocedure ved salg af boligudlejningsejendomme
  • Oprettelse af boliglejekontrakter, tidsbegrænsede lejemål og andre brugsretsaftaler

Primære Kontakter

Stephan Muurholm
Advokat (H), Ejerpartner
99329730
sm@abnlaw.dk
Thomas Schultz
Advokat (L), Ejerpartner
99329712
ths@abnlaw.dk
Ulla Skov
Advokat (H), Ejerpartner
99329721
us@abnlaw.dk

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen