Thomas Schultz

Advokat (L), Ejerpartner
99329712
/
30707728

Thomas Schultz har stor erfaring med alle områder inden for fast ejendom, erhvervsejendomme og projektudvikling, herunder alle de juridiske discipliner, der knytter sig hertil. Thomas' ekspertiseområde omfatter derfor bl.a. køb og salg, planret, momsforhold, skatteforhold og entrepriseret.

Gennem sin mangeårige specialisering har Thomas opnået indgående erfaring med alle områder af transaktioner inden for fast ejendom, herunder særligt overdragelse af ejendomsselskaber, og har gennem årene medvirket ved mange større ejendomstransaktioner. I sin rådgivning inddrager Thomas sin store kommercielle forståelse for klientens behov og forretning.

Thomas har endvidere mangeårig erfaring inden for lejeretten, herunder særligt erhvervslejeretten. Derudover arbejder Thomas med tvistløsning inden for fast ejendom og fører både retssager og voldgiftssager. Thomas har i sit virke medvirket i flere betydende voldgifts- og retssager inden for bl.a. entrepriseretten.

Derudover rådgiver Thomas en lang række betydende erhvervsklienter inden for erhvervsretten, herunder vedrørende generationsskifte, virksomhedsoverdragelse, selskabsret og generel erhvervsret.

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen