Udvikling af Fast Ejendom

Advokatfirmaet Børge Nielsen er en af Nordjyllands mest anvendte juridiske rådgivere inden for udvikling af fast ejendom. Vores team af førende specialister har mange års erfaring med rådgivning af ejendomsudviklere, såvel private som offentlige aktører. Vi har bistået med udvikling af alt lige fra byggegrunde, enfamilieshuse, sommerhuse, dagligvareforretninger, domicilejendomme til store ejendomskomplekser omfattende bl.a. boligudlejningskomplekser, shoppingcentre og meget mere.

Vores advokater er højt specialiserede inden for komplicerede ejendomsudviklingsprojekter, hvor planlægning, strukturering og en kommerciel forståelse er altafgørende. Vi har stor erfaring med etablering og overdragelse af alle former for selskabsstrukturer inden for ejendomsbranchen.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Rådgivning om alle problemstillinger fra ideoplæg til et fuldt nøglefærdigt opført og solgt/udlejet ejendomsprojekt
  • Forhandling og udarbejdelse af transaktionsdokumenter for indkøb og videresalg af udviklingsprojekter, herunder såvel aktiv- som aktieoverdragelser
  • Udvikling og salg af projekter til alle typer af investorer, herunder private investorer, fonde, pensionskasser mv.
  • Udvikling og salg af seriesalg, f.eks. af byggegrunde, boliger, herunder fritids- og helårsboliger, ejerlejligheder, hotelejerlejligheder mv..
  • Udvikling og salg af projekter til almene boligselskaber
  • Udvikling og salg af projekter som almene boliger
  • Etablering af grundejerforeninger, ejerforeninger, parkeringslaug mv.
  • Rådgivning om finansiering af projektudvikling fra indkøb og frem til endeligt salg eller udlejning
  • Rådgivning om momsforhold
  • Offentlig regulering vedrørende anvendelsen af fast ejendom

Primære Kontakter

Ulla Skov
Advokat (H), Ejerpartner
99329721
us@abnlaw.dk
Morten Jensen
Advokat (H), Ejerpartner
99329734
mj@abnlaw.dk
Thomas Schultz
Advokat (L), Ejerpartner
99329712
ths@abnlaw.dk

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen