Bygge- & Entrepriseret

I Advokatfirmaet Børge Nielsen har vi gennem vores mangeårige eksponering inden for fast ejendom også stor erfaring med rådgivning inden for alle grene af bygge- og anlægssektoren. Vi rådgiver og bistår alle typer af aktører inden for byggebranchen, herunder bl.a. ejendomsudviklere, bygherrer, entreprenører, arkitekter, ingeniører og offentlige myndigheder mv. Udover en stor juridisk indsigt inden for byggelovgivningen og entrepriseretten har vi indsigt i de praktiske aspekter af de forskellige faser i et byggeri. Fra det første ideoplæg til det fuldt nøglefærdige og mangelfrie byggeri.

Vi har ydermere bistået ved løsning af mange bygge- og entrepriseretlige konflikter. Vi har i Advokatfirmaet Børge Nielsen en uddannet mediator, der har varetaget mediering af en lang række konflikter.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Rådgivning om projektudvikling
 • Rådgivning om byggeretlige og planretlige forhold
 • Rådgivning om udbud, herunder valg af udbudsform
 • Udarbejdelse af udbudsvilkår
 • Forhandling og kontraktudarbejdelse, herunder både entreprisekontrakter og rådgiveraftaler
 • Udarbejdelse af særlige og fælles/generelle betingelser, herunder tilføjelser byggebranchens standardiserede aftalesæt (AB 92/AB 18, ABT 93/18, ABR 89/ABR 18)
 • Løbende rådgivning under en byggesag, herunder byggestyring, garantier, ekstraarbejder, tilrettelæggelse af afleveringsforretning og henholdsvis 1- og 5-års gennemgang, mangelsindssigelser, fristforlængelser, dagbodskrav, frigivelse af garantibeløb mv.
 • Rådgivning i forbindelse med en parts insolvens eller konkurs
 • Rådgivning om byggeskadeforsikring
 • Konfliktløsning, herunder forhandling, mægling, hurtig afgørelse, sagkyndig beslutning, mediation og voldgift samt bevisoptagelse i form af syn og skøn og stadeopgørelse
 • Rådgivning om delegeret bygherremodel samt andre typer af offentlige/private partnerskabsmodeller

Primære Kontakter

Morten Jensen
Advokat (H), Ejerpartner
99329734
mj@abnlaw.dk
Stephan Muurholm
Advokat (H), Ejerpartner
99329730
sm@abnlaw.dk
Thomas Schultz
Advokat (L), Ejerpartner
99329712
ths@abnlaw.dk
Ulla Skov
Advokat (H), Ejerpartner
99329721
us@abnlaw.dk

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen